Sociale werkvoorziening

Business Case

Salesondersteuning testen, selectie maken van commerciële personen, trainen, afspraken genereren, coachen.

Opdrachtgever

Grote sociale werkplaatsvoorziening

Probleemstelling

Deze specifieke SW had behoefte aan meer opdrachten voor de houtafdeling. Op de houtafdeling was namelijk plaats voor 20 medewerkers, terwijl er voor de start met Hello Company slechts werk was voor 7. De medewerkers zijn behoorlijk gemotiveerd om werk voor hun opdrachtgevers uit handen te nemen zodat zij zich met hun core business bezig kunnen houden.

Omdat deze SW niet gewend was om actief klanten te werven, moest er eerst intern gezocht worden naar geschikte personen die in staat werden geacht new business afspraken te lopen.

Oplossing

Als eerste hebben wij in kaart gebracht aan wat voor soort opdrachten er behoefte is op de houtafdeling. Op basis van die analyse hebben wij potentiële bedrijven geselecteerd in de regio. Deze bedrijven zijn we vervolgens met een goede insteek gaan benaderen met als doel om afspraken met hen te maken voor de medewerkers van de betreffende SW.

Van een aantal medewerkers van de SW die regelmatig contact hebben met de klanten en die dat contact ook als fijn ervaren, heeft Hello Company de salescompetenties in kaart gebracht. Vervolgens is op basis van de uitkomsten een selectie gemaakt van mensen die het in zich hebben om new business afspraken succesvol te bezoeken en deze afspraken dus ook weten om te zetten in opdrachten. Met deze mensen zijn we een trainingstraject ingegaan waarin we veel rollengesprekken hebben gedaan. Ook is in dit traject regelmatig gespard met elkaar om te leren de bezwaren waar men tegen aan loopt tijdens de salesgesprekken, te kunnen pareren.

Resultaat

Na ongeveer 1,5 jaar dat we actief de markt voor onze opdrachtgever hebben benaderd, heeft de SW uiteindelijk 14 nieuwe klanten kunnen verwelkomen. Verder zijn de medewerkers die contact hadden met de bestaande klanten actiever gaan verkopen waardoor deze klanten ook meer zijn gaan afnemen. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de houtafdeling nu voor 100% bezet is en naar volle tevredenheid draait!