Rollengesprek

Mocht u het bovenstaande niet genoeg vinden, dan kunt u naast de sales test en de inventarisatie de selectieprocedure uitbreiden met een zogenaamde face-to-face pitch. Dit is een rollengesprek dat wij voeren met de kandidaat en die u na afloop op een dvd gepresenteerd krijgt. Deze face-to-face pitch, ook wel verkoopgesprek genaamd, geeft inzicht in het functioneren van de kandidaat of van uw huidig commercieel personeel. De kandidaat of medewerker voert het rollengesprek met ofwel onze trainer dan wel een collega.
 
Dit medium kan gebruikt worden bij het aannemen en beoordelen van toekomstig personeel, het managen en aansturen van huidig personeel alsmede ter voorbereiding van een verkooptraining. Het verkoopgesprek geeft inzicht in de sterkten en zwakten die als basis voor de training dienen. Er wordt onder andere gekeken naar de onderstaande criteria:
 
 • Attitude:
  Psychische houding:
  Hoe gedraagt de kandidaat zich ten opzichte van de gesprekspartner?, is er contact?
  Fysieke houding:
  Hoe is de houding ten opzichte van de gesprekspartner?, wordt er gespiegeld en komt de kandidaat oprecht geïnteresseerd over?
 • Gespreksstructuur:
  Zit er een logische structuur in het gesprek?, hoe begint de kandidaat het gesprek?, hoe wordt het gesprek afgesloten?
 • Vraagstructuur:
  Welke vragen worden er gesteld?, hoe komt de kandidaat aan de benodigde informatie?, haalt de kandidaat alle mogelijke informatie boven tafel?
 • Persoonskenmerken:
  Hoe gaat de kandidaat om met de gesprekspartner?, zitten zij na enkele minuten op hetzelfde niveau?, wordt er gelevelled en echt contact gemaakt?
 • Theorie:
  Hoe gaat kandidaat om met koopsignalen en bezwaren?, herkent de kandidaat de mogelijkheden om de koop te sluiten?, benoemt de kandidaat de voordelen en eigenschappen van het product?
Uit het verkoopgesprek volgt een sterkte / zwakte analyse en deze wordt tezamen met de uitslag van de sales test en de inventarisatie samengevoegd tot één rapport.